Algemene voorwaarden veilingsite DKW Club Nederland v102021

De DKW Club Nederland heeft een eigen veilingsite. Alleen leden kunnen bieden op aangeboden kavels en moeten daarvoor inloggen met hun persoonlijke wachtwoord.
Kavels worden aangeboden door de DKW Club Nederland. Individuele leden kunnen geen kavels plaatsen.

Algemene voorwaarden
Door gebruik te maken van de veiling van de DKW Club Nederland gaat de gebruiker akkoord met deze Algemene voorwaarden. Hij geeft aan deze gelezen te hebben. Hierbij wordt erop gewezen dat de AVG-verklaring bekend en van toepassing is.
In aanvulling op deze AVG wordt erop gewezen dat op de veiling-website biedingen worden getoond waarbij het emailadres van de bieder zichtbaar is. Bovendien worden ook gewonnen kavels getoond. Hierbij kan ook de naam van de winnende bieder vermeld worden. Indien hierover bezwaar gemaakt wordt, zal de naam van de koper verwijderd worden.
In deze voorwaarden worden met “gebruiker”, “bieder” en “koper” steeds het clublid bedoeld dat deelneemt aan een veiling van de DKW Club Nederland.

Bieden
De bieder die het hoogste bod heeft gedaan op het moment van beëindiging van de veiling is de koper van de kavel.
Een uitgebracht bod door de gebruiker is bindend en onherroepelijk. Ook als dit bod niet het hoogste bod is. Hierbij gaan we ervan uit dat de bieder voor zichzelf biedt. Bieder is zelf verantwoordelijk voor zijn bod en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Bieden op het laatste moment brengt risico’s met zich mee. Zo kan het zijn dat een bod niet op tijd verwerkt wordt door drukte op de server, verbindingssnelheid of andere redenen. Dit is voor de DKW Club geen reden om de veiling terug te draaien of aan te passen.

Gebruiker ontvangt direct na afloop van de veiling waarop hij geboden heeft en hier de hoogste bieder is een e-mail op het e-mailadres waarmee hij bij de DKW Club Nederland bekend is. In dat bericht worden betaling en ophalen toegelicht.

Kosten
Op de biedingen worden geen kosten zoals BTW en veilingkosten in rekening gebracht. Het hoogste bod is dan ook de aankoopprijs van de kavel. Eventuele kosten voor verzending dienen vooraf afgestemd te worden met de veilingmeester.

Correspondentie
Correspondentie over kavels, ophalen, afwijkende betalingen kan per e-mail via veiling@dkwclub.nl. Daarbij dient de kavelomschrijving in het onderwerp vermeld te worden.

Toewijzing kavels
DKW Club Nederland beslist of toewijzing plaatsvindt. In beginsel vindt toewijzing plaats aan de gebruiker die de hoogste bieding uitbrengt. DKW Club Nederland is bevoegd toe te wijzen aan een ander dan degene die de hoogste bieding heeft uitgebracht.
Kavels worden door de bieder in principe voor eigen gebruik gekocht. Handelen in gewonnen kavels mag niet het doel van de aankoop zijn. Bij misbruik of het vermoeden van misbruik kan de DKW Club het lid de toegang tot de veilingsite en overige digitale portals blokkeren.

Betaling
Een factuur dient op tijd betaald te worden. Binnen 48 uur na gunning van de veiling. In zéér bijzondere gevallen kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Hierover dient vóór afloop van de veiling overeenstemming te zijn bereikt met de veilingmeester, bereikbaar via veiling@dkwclub.nl.
Indien de betaling niet op tijd wordt voltooid, behoudt de DKW Club Nederland het recht om het kavel te gunnen aan de bieder met het op één na hoogste bod. Enz.
Een kavel wordt niet eerder geleverd dan na ontvangst van volledige koopsom.

Levering
Gewonnen kavels dienen uiterlijk op de eerstvolgende reguliere openingsdag van het Magazijn in Ruinerwold opgehaald worden. Deze openingstijden worden gepubliceerd op de website van de DKW Club Nederland. Uitzonderingen kunnen, alleen na overleg, gemaakt worden door de DKW Club Nederland.
In sommige gevallen is verzending ook een mogelijkheid. Hierover dient vóór afloop van de veiling overeenstemming te zijn bereikt met de veilingmeester, bereikbaar via veiling@dkwclub.nl.

Garantie
De DKW Club Nederland geeft geen garantie op de kavels. Deze worden gekocht in de staat zoals ze zijn. Teruggave en ruilen is niet mogelijk. Alle kavels kunnen vooraf bezichtigd worden tijdens een reguliere opening van het magazijn in Ruinerwold. Gebruikers worden aangeraden hiervan gebruik te maken.

Kavels
Tijdens de veiling bevinden de kavels zich op het adres van het clubmagazijn in Ruinerwold. Daar kunnen de kavels, de omvang en de staat, bekeken worden tijdens een reguliere opening van het magazijn.
Hoewel er de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt toegepast kan het voorkomen dat de bij de kavels aangegeven toepasbaarheid op de DKW typen onjuist of onvolledig is. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Teruggave of terugbetaling kan dus niet aan de orde zijn. De gebruiker dient zich zelf vooraf op de hoogte te stellen om te bepalen of het kavel voldoet aan de wensen.

Bijzondere omstandigheden
De DKW Club Nederland kan de veiling van een kavel op elk moment, zonder opgave van redenen, beëindigen, verlengen of terugtrekken. Ook kan besloten worden om een kavel niet te gunnen aan de hoogste bieder.
Bij geschillen kunnen deze voorgelegd worden aan het bestuur van de DKW Club Nederland via secretaris@dkwclub.nl
Enige vorm van misbruik van het veilingsysteem kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de digitale platforms van de DKW Club Nederland zoals de veilingsite, digitale clubwinkel en online onderdelenshop. Denk hier bijvoorbeeld aan handelen in een gewonnen kavel met commercieel oogmerk. Dit ter beoordeling van de DKW Club Nederland.